MicrophonesDPA Microphone [ Đan mạch ]

+ Lavalier - Micro cài áo

+ Headset & Earset - Micro cài tai & Ear

+ Handheld - Micro có dây cầm tay

+ Instrument - Micro nhạc cụ

+ Pencil

+ Gooseneck - Micro cổ ngỗng

+ Immersive

Ứng dụng

+ Bodyworn

+ Broadcast

+ Film - Phim ảnh

+ House of Worship - Nhà thờ

+ Installation - Cài đặt

+ Live - trực tiếp

+ Recoding - Ghi âm

+Theatre - Nhà hát

+ Vocal


Xem thêm

Audio-Technica [ Nhật bản ]

+ Lavalier - Micro cài áo

+ Headset & Earset - Micro cài tai & Ear

+ Handheld - Micro có dây cầm tay

+ Instrument - Micro nhạc cụ

+ Pencil

+ Gooseneck - Micro cổ ngỗng

+ Immersive

Ứng dụng

+ Bodyworn

+ Broadcast

+ Film - Phim ảnh

+ House of Worship - Nhà thờ

+ Installation - Cài đặt

+ Live - trực tiếp

+ Recoding - Ghi âm

+Theatre - Nhà hát

+ Vocal

Xem thêm

Sennheiser [ Đức ]

+ Lavalier - Micro cài áo

+ Headset & Earset - Micro cài tai & Ear

+ Handheld - Micro có dây cầm tay

+ Instrument - Micro nhạc cụ

+ Pencil

+ Gooseneck - Micro cổ ngỗng

+ Immersive

Ứng dụng

+ Bodyworn

+ Broadcast

+ Film - Phim ảnh

+ House of Worship - Nhà thờ

+ Installation - Cài đặt

+ Live - trực tiếp

+ Recoding - Ghi âm

+Theatre - Nhà hát

+ Vocal

Xem thêm